4x4andmore.com, Trips & Travel


Without a journey, you will get nowhere...
Once in a while we make a trip that is less standard than the 'holiday on the campsite'.

In addition, we sometimes do 'trip' where we try to make nice snapshots. You can find them here ...

The information below is (far) behind but it is the intention to update this information soon.

2018 Travel:
Australia: PaMaBjoNie Outback Tour:
Darwin to Perth via Gibb River Road
Summer 2018 we, Patrick, Marie-Hélène, Bjorn and Niels, made an awesome journey through Australia. With a serious 4WD camper tralier we traveled from Darwin to Perth including the Gibb River Road. We met various wild animals, coped several off road challenges, enjoyed the bush camping and have seen beautifull scenery. What an experience! For more information or pictures: you have to consult us :-)
Pictures ara available @
Facebook

2017 Travel:
North Cape

2016 Travel:
Isle of Skye
2016 Travel:
Domincan Republic

2013 Travel:
Malaisia: Kuala Lumpur

2010 Travel:
Canada

Mid 2010 we spent 4 weeks with family through Canada, with 3 campers.
From Calgary we drove to Dinosaur Provincial Park. Then from there to Waterton National Park, where we 'experienced' a black bear from very close. Then we traveled to Radium Hot Springs. Then to Revelstoke. From Revelstoke into the Rocky Mountains to Lake Louise. Then to Jasper over the Ice Fields Parkway. After a few days in the 'Rookie Mountains' (because of the many smoke from forest fires near Vanvouver) we drove back towards Wilcox, where we made a glacier trip. As the end of the holiday began to approach we went to Banff via the Paint Pots & Marble Creek. Unfortunately from there back to Calgary and finally the Netherlands. Click here for the photos

2009 Trip: Aviodrome Lelystad

National aviation theme park in Lelystad. Click here for the photos

2009 Trip: NatLab Eindhoven

NatLab stands for the 'Natuurkundig Laboratorium', of the NV Philips. The original NatLab is located at the Kastanjelaan in Eindhoven and is part of Strijp-S. Strijp-S is an industrial area that is being redeveloped during this time. Much of the industrial heritage of Eindhoven is tried to be saved in this way. To promote these activities, a photographic report was made for the VVV Eindhoven of the current state of this monumental building. A place where many of Philips' products have been developed and from which Queen Wilhelmina once held a radio speech. See also my photos on www.vvveindhoven.nl, or click here for almost all photos

2008 Trip: GLOW-Festival Eindhoven

GLOW is an event of 'Light Art'. GLOW is an international exhibition of art and design installations in the public space where light was used in all its phenomena that use light as material, medium and / or object. See also my photos on www.vvveindhoven.nl, or click here for almost all photos

2008 Trip: Antwerp

Because of the 10th anniversary of Improve Quality Services, we went to Antwerp for a weekend. On Saturday a 'quest' through the city and on Sunday a 'mission' in the ZOO. A pleasant weekend! Click here for the photos

2008 Trip: Strijp-S Eindhoven

Guided by a professional VVV guide, we were shown around the old factory premises of Philips in Eindhoven. During the walk an explanation was given about the past, present and future of Strijp S. Click here for the photos. (for more info, go to: vvveindhoven.nl)

2007-2008 Travel:
South Africa

At the end of 2007 in early 2008 we were lucky enough to be able to go to South Africa for 2 weeks with our (clean) parents.

The most important places are Kommetjie (1) (near Cape Town), De Hoop Nature Reserve (2), Rhino Base Camp near Plettenberg Bay (3), and Addo Elephant National Park (4). A great experience of course, which has also yielded many, many photos. You can see a selection of these by clicking on the map above.

2007 Trip: GLOW-Festival Eindhoven

GLOW is an event of 'Light Art'. GLOW is an international exhibition of art and design installations in the public space where light was used in all its phenomena using light as material, medium and / or object.

Click here for the photos

<2007

In the future more travel photos will be placed from the past and future (including America, Iceland and North Cape, all from the 'analog' era ...)
... at some point (re) we post links to photos of our cars, RC tracks and visited events
Zo eens heel af en toe maken we een reis die wat minder standaard is als de 'vakantie op de camping'.

Daarnaast ondernemen we wel eens 'tripje' waar we leuke kiekjes trachten te maken. Je vindt ze hier...

Onderstaande informatie loopt (ver) achter maar het is de bedoeling om deze info binnekort te actualiseren.

2018 Travel:
Australië : PaMaBjoNie Outback Tour:
Darwin to Perth via Gibb River Road
Zomer 2018 hebben wij, Patrick, Marie-Hélène, Bjorn en Niels, een geweldige reis door Australië gemaakt. Met een serieuze 4WD camper tralier reisden we van Darwin naar Perth inclusief de Gibb River Road. We hebben verschillende wilde dieren ontmoet, verschillende offroad-uitdagingen gedaan, van bushcamping genoten en mooie landschappen gezien. Wat een ervaring! Voor meer informatie of foto's: u moet ons raadplegen :-)
Foto's zijn beschikbaar @
Facebook

2017 Travel:
Noordkaap

2016 Travel:
Isle of Skye
2016 Travel:
Dominicaanse Republiek

2013 Travel:
Malaisia: Kuala Lumpur

2010 Travel:
Canada

Medio 2010 hebben we 4 weken met familie door Canada getrokken, met 3 campers.
Vanuit Calgary zijn we naar Dinosaur Provincial Park gereden. Daarna vandaar uit naar Waterton National Park, alwaar we een zwarte beer van zéér dichtbij hebben 'ervaren'. Daarna zijn we naar Radium Hot Springs gereisd. Vervolgens naar Revelstoke. Vanuit Revelstoke de Rocky Mountains in naar Lake Louise. Daarna naar Jasper over de Ice fields Parkway. Na enkele dagen in de 'Rookie Mountains' (vanwege de vele rook door bosbranden nabij Vanvouver) zijn we teruggereden richting Wilcox, waar we een gletsjertocht hebben gemaakt. Aangezien het einde van de vakantie begon te naderen zijn we via de Paint Pots & Marble Creek naar Banff gegaan. Helaas van daaruit terug naar Calgary en uiteindelijk Nederland. Klik hier voor de foto's

2009 Trip: Aviodrome Lelystad

Nationaal luchtvaart themapark in Lelystad. Klik hier voor de foto's

2009 Trip: NatLab Eindhoven

NatLab staat voor het 'Natuurkundig Laboratorium, van de NV Philips. Het oorspronkelijke NatLab ligt aan de Kastanjelaan in Eindhoven en maakt deel uit van Strijp-S. Strijp-S is een industrieel gebied wat in deze tijd herontwikkeld wordt. Veel van het industriële erfgoed van Eindhoven tracht men zo te bewaren. Ter promotie van deze activiteiten is voor de VVV Eindhoven een fotoreportage gemaakt van de huidige staat van dit monumentale pand. Een plek waar veel van Philips' producten zijn ontwikkeld en van waaruit ooit Koningin Wilhelmina een radiotoespraak hield. Zie ook mijn foto's op www.vvveindhoven.nl, of klik hier voor bijna alle foto's

2008 Trip: GLOW-Festival Eindhoven

GLOW is een evenement van de 'Licht-kunst'. GLOW is een internationale tentoonstelling van kunst en ontwerpinstallaties in de openbare ruimte waarbij licht in al haar verschijnselen werd ingezet die van licht als materiaal, middel en/of voorwerp gebruik maken. Zie ook mijn foto's op www.vvveindhoven.nl, of klik hier voor bijna alle foto's

2008 Trip: Antwerpen

Vanwege het 10-jarig bestaan van Improve Quality Services zijn we een weekend naar Antwerpen geweest. Op zaterdag een 'speurtocht' door de stad en op zondag een 'opdracht' in de ZOO. Een aangenaam weekend! Klik hier voor de foto's

2008 Trip: Strijp-S Eindhoven

Onder begeleiding van een professionele VVV-gids werden we rondgeleid over het oude fabrieksterrein van Philips in Eindhoven. Tijdens de wandeling werd uitleg gegeven over verleden, heden en toekomst van Strijp S. Klik hier voor de foto's. (voor meer info, kijk op: vvveindhoven.nl)

2007-2008 Travel:
Zuid Afrika

Eind 2007 begin 2008 hadden we het geluk mee te mogen met onze (schoon)ouders voor 2 weken naar Zuid Afrika.

Belangrijkste plaatsen zijn Kommetjie (1) (nabij Kaapstad), De Hoop Nature Reserve (2), Rhino Base Camp nabij Plettenberg Bay (3), en Addo Elephant National Park (4). Een geweldige ervaring natuurlijk, die ook veel, heel veel foto's heeft opgeleverd. Een selectie daarvan kun je zien door op bovenstaande kaart te klikken.

2007 Trip: GLOW-Festival Eindhoven

GLOW is een evenement van de 'Licht-kunst'. GLOW is een internationale tentoonstelling van kunst en ontwerpinstallaties in de openbare ruimte waarbij licht in al haar verschijnselen werd ingezet die van licht als materiaal, middel en/of voorwerp gebruik maken.

Klik hier voor de foto's

< 2007

In de toekomst zullen hier meer reisfoto's geplaatst worden uit toekomst en verleden (o.a. Amerika, IJsland en Noordkaap, allen uit het 'analoge' tijdperk...)
...op enig moment (re)posten we links naar foto's van onze auto's, RC tracks en bezochte events
...t.b.c..

Home
Contact
Professional
4x4
RC